คณะ ICT แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก   จัดงานแนะแนวสัมพันธ์  ครั้งที่ 4  ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560  โดยในครั้งนี้ มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้มากล่าวเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ  พร้อมมอบของที่ระลึกให้แต่ละสถาบันอีกด้วย  โดยภายในงานมีสถาบันการศึกษาต่างๆ  ร่วมออกบูธจำนวนทั้งหมด  21  บูธ  และบนเวที มีกิจกรรมการร้องเพลงโดยนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อเพิ่มสีสันให้กับงาน

บรรยากาศของบูธ คณะ ICT โดยรวม มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมชมบูธ เป็นจำนวนมาก นักเรียนส่วนใหญ่เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ICT การสมัครเข้าศึกษา และคุณสมบัติต่างๆ ในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อเป็นข้อมูลและเป็นความรู้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคต

Share:
 • 14
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
  14
  Shares


Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish