Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

ICT มหิดล ผลิตคนไอทีตัวจริงเสียงจริง รับตรงถึง 18 มี.ค. นี้เท่านั้น

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ICT มหิดล ผลิตคนไอทีตัวจริงเสียงจริง รับตรงถึง 18 มี.ค. นี้เท่านั้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ICT มหิดล จัดงาน The 2018 9th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC 2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล จัดงาน The 2018 9th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC 2018)

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพ...   รายละเอียด

สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)

No. วันที่ เรื่อง Deadli...   รายละเอียด

สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)

ข่าวทุนวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ปักษ์หลัง)

No. วันที่ เรื่อง Deadli...   รายละเอียด

โครงการนักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกปฏิบัติงานโครงการ Work & Learn Program บริษัท เลอร์นบาลานซ์ จำกัด

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน โครงการนักศึกษาฝึกงานเพื่อฝึกปฏิบัติงานโครงการ Work & Learn Program บริษัท เลอร์นบาลานซ์ จำกัด

โครงการนักศึกษาฝึกงานเพื...   รายละเอียด

11 ทีม จาก ICT มหิดล รับทุนสนับสนุนในรอบที่สอง พร้อมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน 11 ทีม จาก ICT มหิดล รับทุนสนับสนุนในรอบที่สอง พร้อมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ก...   รายละเอียด

ทุนสนับสนุนในรอบที่ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ทุนสนับสนุนในรอบที่ 2 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018)

11 ทีม จาก ICT มหิดล รับ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับบริษัท ARIT จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับบริษัท ARIT จำกัด จัดโครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

ภาพกิจกรรมนักศึกษาอบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัท เอ อาร์ ไอ ที โครงการทดสอบความรู้ด้านดิจิทัล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษา

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish