Daily Archives: มิถุนายน 18, 2018

ICT มหิดล ให้การต้อนรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานฯ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล ให้การต้อนรับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานฯ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ...   รายละเอียด

อาจารย์ และนักศึกษา ป.โท ICT มหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ป.โท ICT มหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish