Daily Archives: 19 กรกฎาคม 2018

ICT ม.มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT ม.มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ และบุคลากร จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ค...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish