Daily Archives: 27 สิงหาคม 2018

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิง...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอและอภิปราย นโยบายของรัฐบาลในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT (MUICT) มหิดล ร่วมนำเสนอและอภิปราย นโยบายของรัฐบาลในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “อัตลักษณ์บุคคลกับกระบวนการยุติธรรมไทยและความมั่นคงของชาติ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิง...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish