Yearly Archives: 2019

ประกาศรับสมัครงานจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ICT มหิดล (ICT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มบริษัทในเครือซีดีจี และกลุ่มบริษัทในเครือจีเอเบิล

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT ครบรอบ 10 ปี “10th Years MUICT Code the Future”

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ให้การต้อนรับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 256...   รายละเอียด

โครงการ Management Trainee และโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (Flash Express)

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชี...   รายละเอียด

ICT (MUICT) มหิดล ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

Internship Program : ATA IT Limited

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน Internship Program : ATA IT Limited

Internship Program : ATA...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562...   รายละเอียด

คณาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และCoaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) เปิดตัวโครงการอบรม Retraining และCoaching ICT Professionals เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish