Yearly Archives: 2019

ICT มหิดล (MUICT) จัดอบรมโปรแกรมRetraining & Coaching ICT Professionals 2 วิชาแรก

คณะ ICT ม.มหิดล จัดโปรแก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” ประจำปีการศึกษา 2562

   เมื่อวันที่ 3 – 5 กรก...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมคลายฝน “ร้องเล่นเต้นปิ้ง เดอะซิงเกอร์ออฟหมูกระทะ” 

     วันพุธที่ 10 กรกฎาค...   รายละเอียด

SS&C Technologies รับนักศึกษาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา Internship Program

SS&C Technologies รั...   รายละเอียด

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงาน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิ...   รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล ร่วมกับ ICT มหิดล จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “CS & ICT Reunite : Strike…เพื่อน้อง ครั้งที่ 4”

    สมาคมศิษย์เก่า ICT ม...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดงานถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 ณ วัดลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสาร...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้โครงการรับรองคู่ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภายใต้โครงการรับรองคู่ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รุ่นที่ 8

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รุ่นที่ 8

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ปีที่ 62

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ปีที่ 62

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish