Daily Archives: 4 มกราคม 2019

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “Branding & Digital PR Strategy”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “Branding & Digital PR Strategy”

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 256...   รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด

ฝึกงานภายในประเทศรับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน/นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด

บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด เ...   รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน กลุ่มบริษัท โมโน (Mono Group)

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน กลุ่มบริษัท โมโน (Mono Group)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish