Daily Archives: 6 มีนาคม 2019

อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ABeam Consulting

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน อาจารย์ และนักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ABeam Consulting

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดการบรรยายเรื่อง “การพัฒนารายวิชา Online (MOOC)” โดย ผศ. ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.มหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดการบรรยายเรื่อง “การพัฒนารายวิชา Online (MOOC)” โดย ผศ. ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.มหิดล

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish