Daily Archives: 22 มีนาคม 2019

ICT มหิดล (MUICT) ได้จัดกิจกรรม CSR (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม) ภายใต้ “กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 11

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ได้จัดกิจกรรม CSR (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน IT กับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จ.นครปฐม) ภายใต้ “กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp) ครั้งที่ 11

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 25...   รายละเอียด

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าฝึกงาน

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish