Daily Archives: 26 เมษายน 2019

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) ในโอกาสมาจัดกิจกรรม Road Show เกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมให้การต้อนรับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) ในโอกาสมาจัดกิจกรรม Road Show เกี่ยวกับ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 25...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์”

วันที่ 26 เมษายน 2562 คณ...   รายละเอียด

ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จาก KBTG ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Starting Career Path in Database” ในวิชา Database Systems Lab

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1 จาก KBTG ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “Starting Career Path in Database” ในวิชา Database Systems Lab

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 25...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish