Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานพิธีทำบุญถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมงานพิธีทำบุญถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R Workshop ครั้งที่ 1 (ภายใต้โครงการ good morning ICT) หัวข้อ CQI และ Story Telling ให้แก่บุคลากร ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R Workshop ครั้งที่ 1 (ภายใต้โครงการ good morning ICT) หัวข้อ CQI และ Story Telling ให้แก่บุคลากร ICT

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

อาจารย์ และบุคลากร ICT มหิดล (MUICT) คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์”

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์ และบุคลากร ICT มหิดล (MUICT) คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 38 หรือ “ขุนเลเกมส์”

อาจารย์ และบุคลากรคณะเทค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีทำบุญบวงสรวงศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาค...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภา...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability Program-SSP

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability Program-SSP

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 256...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ CDG Code Their Dreams จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้าน Coding ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกับ CDG Code Their Dreams จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้าน Coding ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม ...   รายละเอียด

ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท วิชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท วิชั่นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท วิชั่นกรุ๊ป (ประเ...   รายละเอียด

ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล  MOS-Excel 2013

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดโครงการอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล  MOS-Excel 2013

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2013: MOS-Excel 2013 ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish