Yearly Archives: 2020

บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research

บทความวิจัยของ ICT มหิดล...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

       วันที่ 24 กรกฏาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

       วันที่  24 กรกฎาค...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ Virtual Alto Xylophone Trainer จากระนาดเอกธรรมดาสู่ระนาดเอก VR โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์ Virtual Alto Xylophone Trainer จากระนาดเอกธรรมดาสู่ระนาดเอก VR โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS พูดคุยเกี่ยวก...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ Shan Li นักศึกษาจีน @ICT Mahidol

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์ Shan Li นักศึกษาจีน @ICT Mahidol

HIGHLIGHTS ประสบการณ์การ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX รุ่นที่ 2”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมสำหรับบุคลากร ICT หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย HEX รุ่นที่ 2”

     เมื่อวันที่ 21 กรกฏ...   รายละเอียด

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก...   รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ดาวน์โหลดประกาศ

“Global Challenge Program 2020” จาก Reckitt Benckiser (Thailand)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน “Global Challenge Program 2020” จาก Reckitt Benckiser (Thailand)

“Global Challenge Progra...   รายละเอียด

การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน EP.1 (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การพัฒนาองค์กรดิจิทัลเข้าสู่ New Normal อย่างยั่งยืน EP.1 (สัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand