Yearly Archives: 2020

การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”

ด้วยคณะ ICT ม.มหิดล ร่วม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Career Talk”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน “IoT Security Forum in Bangkok 2020” ร่วมกับบริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อวันที่ 22 มกรา...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “สนทนาประสาชาว ICT” หรือ “Afternoon Tea – We are ONE” ครั้งที่ 1 ประจำปี2563

          วันที่ 21 มกรา...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่างเยาวชนต้นแบบทำความดี จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 25...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (TQEd 2020)

ระหว่างวันที่ 20 –...   รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ....   รายละเอียด

ICT มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) สร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ชุมชน และสังคม

      วันที่ 17 มกราคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม จัดทำเว็บไซต์รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม จัดทำเว็บไซต์รายงานดัชนีคุณภาพอากาศ

      วันที่ 16 มกราคม 2...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand