Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Frontend Developer และ Backend Developer

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Frontend Developer และ Backend Developer

ThaiSC เปิดรับสมัครเจ้าห...   รายละเอียด

NECTEC เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัย !!

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน NECTEC เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานในห้องปฏิบัติการวิจัย !!

NECTEC เปิดรับสมัครนักศึ...   รายละเอียด

ประกาศเลื่อนการจัดงาน MFEC Career Day 2020!!

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศเลื่อนการจัดงาน MFEC Career Day 2020!!

สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน!

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน!

สำนักพัฒนาสังคมและความมั...   รายละเอียด

Saint-Gobain Group เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน Saint-Gobain Group เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน หลายตำแหน่ง

Saint-Gobain Group is in...   รายละเอียด

คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดและการวัดวิเคราะห์ โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดและการวัดวิเคราะห์ โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพ...   รายละเอียด

สรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร “รัก ณ มหิดลเกมส์ ” ของคณะICT มหิดล (ICT Mahidol) ประจำวันที่ 26 ก.พ. 63

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน สรุปผลการแข่งขันกีฬาบุคลากร “รัก ณ มหิดลเกมส์ ” ของคณะICT มหิดล (ICT Mahidol) ประจำวันที่ 26 ก.พ. 63

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256...   รายละเอียด

ทีมนักศึกษาคณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับโล่และเงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรรมหรือโครงการสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ทีมนักศึกษาคณะICT มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับโล่และเงินรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรรมหรือโครงการสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ประจำปี 2562

         วันที่ 26 กุมภา...   รายละเอียด

คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Special Talk “Mobile Application Development” ร่วมกับบริษัท MFEC

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Special Talk “Mobile Application Development” ร่วมกับบริษัท MFEC

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256...   รายละเอียด

คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสารหอจดหมายเหตุฯ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “การจัดทำเอกสารหอจดหมายเหตุฯ”

      วันอังคารที่ 25 กุ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish