Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2020

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพ...   รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท Band Protocol

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท Band Protocol

Band Protocol is looking...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

       วันที่ 3 กุมภาพัน...   รายละเอียด

Professors จาก University of Bremen ประเทศเยอรมัน เข้าบรรยายแนะนำข้อมูล Summer Internship 2020 ให้กับนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน Professors จาก University of Bremen ประเทศเยอรมัน เข้าบรรยายแนะนำข้อมูล Summer Internship 2020 ให้กับนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 4 ICT – รับตรง จัดสอบ ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ...   รายละเอียด

อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สร้างชื่อรับ 5 รางวัล “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563” (Thailand Inventors Day 2020)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สร้างชื่อรับ 5 รางวัล “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563” (Thailand Inventors Day 2020)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 3 MU – Quota ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 3 MU – Quota ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์...   รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ...   รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการก...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand