Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

โครงการเสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวด คลิปวิดิโอและอินโฟกราฟิก ปีที่ 2

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิ...   รายละเอียด

Apps Up 2020 – Huawei HMS App Innovation Contest

ลงทะเบียนและส่งผลงาน : 3...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น” ประจำปี 2563

     วันศุกร์ที่ 31 กรกฏ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation”

     วันที่ 31 กรกฏาคม 2...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ “ไกด์คลาส : ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเกมความเป็นจริงเสริมที่ประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (KideClass : 21st Century Classroom through Cultural-Tourism-based AR Game)”

HIGHLIGHTS _____________...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ “Digital tour guide for Mahasawat community” ระบบนำท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เชิงดิจิทัล โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS ประสบการณ์ในก...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

       วันที่ 24 กรกฏาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

       วันที่  24 กรกฎาค...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ Virtual Alto Xylophone Trainer จากระนาดเอกธรรมดาสู่ระนาดเอก VR โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS พูดคุยเกี่ยวก...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ Shan Li นักศึกษาจีน @ICT Mahidol

HIGHLIGHTS ประสบการณ์การ...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish