Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

โครงการเสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวด คลิปวิดิโอและอินโฟกราฟิก ปีที่ 2

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน โครงการเสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวด คลิปวิดิโอและอินโฟกราฟิก ปีที่ 2

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิ...   รายละเอียด

Apps Up 2020 – Huawei HMS App Innovation Contest

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน Apps Up 2020 – Huawei HMS App Innovation Contest

ลงทะเบียนและส่งผลงาน : 3...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น” ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น” ประจำปี 2563

     วันศุกร์ที่ 31 กรกฏ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกิจกรรม “KBTG Internship Bootcamp 2020: The Final Presentation”

     วันที่ 31 กรกฏาคม 2...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ “ไกด์คลาส : ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเกมความเป็นจริงเสริมที่ประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (KideClass : 21st Century Classroom through Cultural-Tourism-based AR Game)”

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์ “ไกด์คลาส : ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเกมความเป็นจริงเสริมที่ประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (KideClass : 21st Century Classroom through Cultural-Tourism-based AR Game)”

HIGHLIGHTS _____________...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ “Digital tour guide for Mahasawat community” ระบบนำท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เชิงดิจิทัล โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์ “Digital tour guide for Mahasawat community” ระบบนำท่องเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เชิงดิจิทัล โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS ประสบการณ์ในก...   รายละเอียด

บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล เกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเชื้อไวรัสนิมปาห์กับเครือข่ายการค้าสุกรในประเทศไทย ได้รับการตีพิมพ์บนวารสาร BMC Veterinary Research

บทความวิจัยของ ICT มหิดล...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะทางใจนักศึกษา ประจำปี 2563

       วันที่ 24 กรกฏาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

       วันที่  24 กรกฎาค...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ Virtual Alto Xylophone Trainer จากระนาดเอกธรรมดาสู่ระนาดเอก VR โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์ Virtual Alto Xylophone Trainer จากระนาดเอกธรรมดาสู่ระนาดเอก VR โครงงานวิจัยที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย จากนักศึกษาชั้นปี 4 คณะ ICT ม.มหิดล

HIGHLIGHTS พูดคุยเกี่ยวก...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish