Monthly Archives: พฤศจิกายน 2020

ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม Aero Boxing – Fighting my Kcal ยกที่ 2 ภายใต้ Series “MUICT 6 million Kcal, Let’s move Charity!”

     วันศุกร์ที่ 27 พฤศจ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)

      วันที่ 27 พฤศจิกาย...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นนักศึกษาด้าน IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเป็นนักศึกษาด้าน IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น”

       เมื่อเดือนตุลาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

       เมื่อวันที่ 26 พฤ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 2 รางวัลในงาน “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 2 รางวัลในงาน “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ประจำปี 2563 (Mahidol Quality Fair 2020)

    วันที่ 24 พฤศจิกายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าร่วมพิธีทำบุญปิดทองคำเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ “ลานมหิดล”

     วันที่ 23 พฤศจิกายน...   รายละเอียด

บริษัท SCG เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการ WEDO Young Talent Program 2021!

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน บริษัท SCG เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในโครงการ WEDO Young Talent Program 2021!

บริษัท SCG เปิดรับนักศึก...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ รอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบออนไลน์ รอบ ICT รับตรง Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 18 พฤศจิกา...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันที่สอง

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 (MUICT Open House 2020) ในรูปแบบ On-site เป็นวันที่สอง

         วันที่ 18 พฤศจิ...   รายละเอียด

PwC Consulting (Thailand) เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำงานในตำแหน่ง Technology Consultant !!

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน PwC Consulting (Thailand) เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำงานในตำแหน่ง Technology Consultant !!

บริษัท PwC Consulting (T...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand