Yearly Archives: 2021

Bank of Thailand Summer Internship Program

แบงก์ชาติเปิดรับสมัครนัก...   รายละเอียด

8 ทีมนักศึกษา ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านเข้าสู่รอบนำเสนอผลงาน จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2021)

       เมื่อวันที่ 17 ตุ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 3

         ระหว่างวันที่ 1...   รายละเอียด

คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน ให้กับบุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

       วันที่ 15 ตุลาคม ...   รายละเอียด

ทีมสร้างสุขคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เปิดตัวกิจกรรม “Let’s grow together : ปลูก ปลุก พลัง” ภายใต้แนวคิด One ICT Stay Home, Stay Happy, Stay Together เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

      วันที่ 14 ตุลาคม 2...   รายละเอียด

บุคลากร ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบ Poster Presentation (ด้าน เยาวชน) ในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Mahidol University Social Engagement Forum (MUSEF) 2021

     วันที่ 7 ตุลาคม 256...   รายละเอียด

Internship Program: LINE MAN Wongnai

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน Internship Program: LINE MAN Wongnai

LINE MAN Wongnai เปิดรับ...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 2 MU – Portfolio ปีการศึกษา 2565

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร DSTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 2 MU – Portfolio ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: 15 ตุลาคม 2564...   รายละเอียด

ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2565

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ICTปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 2 MU – PORTFOLIO ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร: 15 ตุลาคม 2564...   รายละเอียด

งาน Bluebik Career Day และโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2565 จากบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน งาน Bluebik Career Day และโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี 2565 จากบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งาน Bluebik Career Day ว...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand