Monthly Archives: กันยายน 2021

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST หลักสูตรไทย) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

       วันที่ 20 กันยายน...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2

     ระหว่างวันที่ 18 &#...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2 (Online)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ : Penetration Testing and System Hardening” รุ่นที่ 2 (Online)

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กั...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์ เกล & ปาล์ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ ICT ม.มหิดล สะท้อนประสบการณ์การฝึกงานภาคฤดูร้อนกับ NAIST ประเทศญี่ปุ่น

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์ เกล & ปาล์ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ ICT ม.มหิดล สะท้อนประสบการณ์การฝึกงานภาคฤดูร้อนกับ NAIST ประเทศญี่ปุ่น

     คณะเทคโนโลยีสารสนเท...   รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณบดีและนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณบดีและนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงาน “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ”

      วันที่ 16 กันยายน ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร

     วันที่ 16 กันยายน 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ หรือแท็บเล็ตด้วย Vllo” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตัดต่อวิดีโอบนมือถือ หรือแท็บเล็ตด้วย Vllo” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 15 กันย...   รายละเอียด

นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Backroom ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบ FINAL ของการแข่งขัน Capture the Flag Capture the Future Competition 2021

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ทีม Backroom ได้รับคัดเลือกเป็น 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมแข่งขันรอบ FINAL ของการแข่งขัน Capture the Flag Capture the Future Competition 2021

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเ...   รายละเอียด

HUAWEI FLAGSHIP CSR PROGRAM: Seed for the Future

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน HUAWEI FLAGSHIP CSR PROGRAM: Seed for the Future

HUAWEI FLAGSHIP CSR PROG...   รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท CJD Fintech

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากบริษัท CJD Fintech

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand