Monthly Archives: พฤศจิกายน 2021

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลชมเชย ประเภท Oral Presentation จากผลงานเรื่อง “MUICT Media สู่ยุค The Next Normal” ในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

       วันที่ 30 พฤศจิกา...   รายละเอียด

ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีมตัวแทนจากประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “ไซเบอร์ ซี เกมส์ 2021 (Cyber SEA Game 2021)”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หนึ่งในสมาชิกทีมตัวแทนจากประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน “ไซเบอร์ ซี เกมส์ 2021 (Cyber SEA Game 2021)”

       คณะเทคโนโลยีสารสน...   รายละเอียด

โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” (Online)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” (Online)

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Khao Yai National Park in the Eyes of Google Earth Engine : ศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผ่าน Google Earth Engine” ในรูปแบบออนไลน์

        วันที่ 25 พฤศจิก...   รายละเอียด

บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

ICT Spotlightปิดความเห็น บน บทสัมภาษณ์นักศึกษา ICT ม.มหิดล “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2563

      รางวัล“นักศึกษาสาข...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ ICT – Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ ICT – Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in DST (หลักสูตรไทย)

วิดีทัศน์เกี่ยวกับเราปิดความเห็น บน วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in DST (หลักสูตรไทย)

วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in ICT (หลักสูตรนานาชาติ)

วิดีทัศน์เกี่ยวกับเราปิดความเห็น บน วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in ICT (หลักสูตรนานาชาติ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ThaiBev Roadshow” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ThaiBev Roadshow” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

    วันที่ 24 พฤศจิกายน ...   รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand