Daily Archives: 24 พฤศจิกายน 2021

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ ICT – Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT นานาชาติ) รอบ ICT – Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2...   รายละเอียด

วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in DST (หลักสูตรไทย)

วิดีทัศน์เกี่ยวกับเราปิดความเห็น บน วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in DST (หลักสูตรไทย)

วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in ICT (หลักสูตรนานาชาติ)

วิดีทัศน์เกี่ยวกับเราปิดความเห็น บน วิดีโอแนะนำหลักสูตร B.Sc. in ICT (หลักสูตรนานาชาติ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ThaiBev Roadshow” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ThaiBev Roadshow” ให้กับนักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ในรูปแบบออนไลน์

    วันที่ 24 พฤศจิกายน ...   รายละเอียด

ประกาศรับสมัครงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงานจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand