Monthly Archives: พฤษภาคม 2022

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Online Short Course หัวข้อ “Basic AI Algorithms: Pathfinding” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านแพลตฟอร์ม Gather.Town

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม ICT Mahidol Online Short Course หัวข้อ “Basic AI Algorithms: Pathfinding” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านแพลตฟอร์ม Gather.Town

       วันที่ 30 พฤษภาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคกลุ่มแรงงานนอกระบบ

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคกลุ่มแรงงานนอกระบบ

      วันที่ 28 พฤษภาคม ...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) บริจาคห่วงกระป๋องน้ำอัดลม และทุนทรัพย์ ในการจัดทำ ขาเทียม ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) บริจาคห่วงกระป๋องน้ำอัดลม และทุนทรัพย์ ในการจัดทำ ขาเทียม ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       วันที่ 27 พฤษภาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ด...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MINI – R2R : เคล็ด (ไม่) ลับ กับการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้วย R2R” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “MINI – R2R : เคล็ด (ไม่) ลับ กับการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้วย R2R” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม “เทคนิคน่ารู้การโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive” ให้แก่บุคลากร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรม “เทคนิคน่ารู้การโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง Microsoft OneDrive” ให้แก่บุคลากร

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะ ICT

       วันที่ 20 พฤษภาคม...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ICT

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และมอบสายชั้นปีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ICT

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานเปิดตัวกิจกรรม “Brighten the Future Career with ICTx Bootcamp”

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงานเปิดตัวกิจกรรม “Brighten the Future Career with ICTx Bootcamp”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ค...   รายละเอียด

คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) หารือความร่วมมือด้านวิชาการกับโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

    วันที่ 19 พฤษภาคม 25...   รายละเอียด

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand