นักศึกษา ICT มหิดล คว้า 2 รางวัล จากการร่วมพัฒนา Mobile Application ในงาน K Capstone Pitching Day: The Power of Young Generation

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล คว้า 2 รางวัล จากการร่วมพัฒนา Mobile Application ในงาน K Capstone Pitching Day: The Power of Young Generation

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์ประจำคณะฯ ได้เข้าร่วมงาน K Capstone Pitching Day: The Power of Young Generation เพื่อฟังการนำเสนอผลงาน (Pitching) ของนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะ ICT เข้าร่วมฝึกงานในโครงการดังกล่าวจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวณัฐยา จงวิทูกิจ นางสาวณัฐสิมา หนองใหญ่ และนางสาว นภาภัช ประชาอนุวงศ์ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

งาน K Capstone Pitching Day: The Power of Young Generation เป็นการนำเสนอผลงาน (Pitching) Mobile Application ที่นักศึกษาฝึกงานได้ทดลองทำจริงตลอดระยะเวลากว่า 7 สัปดาห์ที่ได้ฝึกงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย โดยแบ่งการนำเสนอผลงานออกเป็น 5 ทีม แต่ละทีมจะมีสมาชิก 11 คน มานำเสนอผลงาน (Pitching) ต่อหน้าคณะกรรมการ ได้แก่

 • All We – One Stop e-Money Platform ที่รวม e-Wallet ไว้ใน App เดียว
 • Full Stop – Trip Planning Application ที่จะทำให้การท่องเที่ยวไม่ยากอีกต่อไปด้วย One Stop Travelling Service
 • COZI+ – Application ที่รวบรวมบัตรสมาชิกต่างๆ ไว้ใน App เดียว (All-in-One Card) ที่ผู้ใช้งานสามารถเป็นสมาชิกทุกร้านง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว โดยมี น.ส.ณัฐสิมา หนองใหญ่ นักศึกษาคณะ ICT และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นร่วมพัฒนา
 • Just Yip – Application สั่งอาหารแบบ Takeaway แนวใหม่ ไม่ต้องรอ ภายใต้แนวคิด Grab & Go โดยมี น.ส.นภาภัช ประชาอนุวงศ์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นร่วมพัฒนา
 • FUND2LOAN – Platform การกู้ยืมเงินที่ทำให้การกู้ยืมสะดวกด้วย App เดียว โดยมี น.ส.ณัฐยา จงวิทูกิจ นักศึกษาคณะ ICT และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นร่วมพัฒนา

ผลการนำเสนอผลงาน (Pitching) ของทีมที่มีนักศึกษาคณะ ICT ร่วมพัฒนา Application สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่

 • รางวัล The Best Project of K Capstone ได้แก่ ทีม Just Yip นำเสนอผลงาน (Pitching) โดยมี น.ส. นภาภัช ประชาอนุวงศ์ นักศึกษาคณะ ICT และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นร่วมพัฒนา
 • รางวัล The Most Popular Project ได้แก่ ทีม FUND2LOAN ซึ่งมี น.ส. ณัฐยา จงวิทูกิจ นักศึกษาคณะ ICT เป็นผู้สร้างสรรค์ Project นี้ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นร่วมพัฒนา

โครงการ K Capstone เป็นโครงการฝึกงานของฝ่าย Strategic People Solutions สายงาน HRE ธนาคารกสิกรไทย ในแนวคิด Startup ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าฝึกงานได้เข้ามาเรียนรู้ ลองเล่น และสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวคิดใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดการคิดค้นธุรกิจรูปแบบใหม่ และเพิ่มเติมด้วยประสบกาณ์การทำงานแบบ Startup ซึ่งโครงการนี้รับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 55 คน โดยมีระยะเวลาฝึกงานระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2561

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand