ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดบูธกิจกรรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ สำหรับผู้สูงวัย ในงาน Thailand Social Expo 2018

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมจัดบูธกิจกรรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ สำหรับผู้สูงวัย ในงาน Thailand Social Expo 2018

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดบูธกิจกรรมเกม “Balancer Penguin’s Party เกมเพื่อสุขภาพในการฝึกการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ” ภายใต้บูธ “SMART 60 สูงวัยอย่างสง่า” โดย Mahidol Channel ในงาน Thailand Social Expo 2018 และมี ดร.วุฒิชาติแสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ สำหรับผู้สูงวัย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7

บูธ “SMART 60 สูงวัยอย่างสง่า” จัดขึ้นเพื่อนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงวัย จากคณะและสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดแสดงภายในงาน ระหวางวันศุกรที่ 3 ถึงวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5-8 ศูนยการแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยงานนี้มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค Thailand 4.0 และมอบแนวนโยบายด้านสังคม โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน สถานการณ์ทางสังคม และการเป็นผู้นำด้านสังคมของไทยและอาเซียน

โดยในส่วนของเกม Balancer Penguin’s Party เป็นเกมสำหรับการบำบัดและฝึกการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาด้านการทรงตัว เป็นการออกกำลังกายที่ฝึกให้มีความอดทน ความแข็งแรง เกิดความความยืดหยุ่น มีการทรงตัว และช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มในผู้สูงอายุได้ โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Wii Balance Board ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ เป็นเกมที่ออกแบบมาโดยใช้ตัวแพนกวินเป็นตัวแทนผู้เล่นเกม ผู้เล่นจะรู้สึกสนุกและเล่นง่าย มีการปรับโหมดการเล่น 3 โหมด (ช้า ปานกลาง และเร็ว หรือ ระดับง่าย ปานกลาง และยาก) อีกทั้งมีตัวหนังสือขนาดใหญ่ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นเกม และสามารถเลือกตัวหนังสือเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ นอกจากนี้เมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วสามารถบันทึกสถิติคะแนนการเล่นได้อีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยเกมสนุกๆ จำนวน 6 เกม ได้แก่

 • เกมที่ 1 เกมเก็บหิมะ (Snowball Eater)
 • เกมที่ 2 เกมบอลลูนหรรษา (Balloon Fisher)
 • เกมที่ 3 เกมป้องกันประตู (Penalty Goalkeeper)
 • เกมที่ 4 เกมวาดรูป (Bird the Painter)
 • เกมที่ 5 เกมดำน้ำ (Ocean Diver)
 • เกมที่ 6 เกมวิ่งหลบสิ่งกีดขวาง (Snowy Runner)

ซึ่งผลงานการออกแบบโปรแกรมเกมดังกล่าว โดยของทีมนักศึกษาคณะ ICT ได้แก่ นายธนวัน สมุทสินธุ์ นายณัฏฐเดช มีเพียร และนายพชรพัชร์ วงษ์เตชะนันท์ โดยมีอาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand