MOS Olympic Thailand Competition 2018

ผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน MOS Olympic Thailand Competition 2018

นักศึกษา ICT มหิดล คว้าแชมป์เวทีระดับโลก MOS Olympic Thailand Competition 2018 ณ รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • วันที่จัดกิจกรรม: 12 มีนาคม 2561
  • รางวัลที่ได้รับ: 

รองชนะเลิศอันดับ 1  ในโปรแกรม Microsoft Word 2016 (The Winner Word 2016) พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปชิงแชมป์การใช้ทักษะคอมพิวเตอร์
ได้แก่ 
นายอาภากรณ์ เก่งการนา 
ที่ปรึกษา ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโปรแกรม Microsoft Word 2016 (1st Runner-up Word 2016) พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 7,000 บาท
ได้แก่ นายสุทธิวิชญ์ สุทธินันทสุข
ที่ปรึกษา ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร 

รางวัลชมเชย ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 โดยได้รับเหรียญรางวัล และของรางวัลอื่นๆ
ได้แก่ นายพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์
ที่ปรึกษา ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร 

รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนในระดับสูงอีก 2 รางวัล
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ในโปรแกรม Microsoft Excel 2016
ได้แก่ นายกฤตเมธ เกียรติกุลวัฒนา
ที่ปรึกษา ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ
ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ มีศรี
ที่ปรึกษา ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish