ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center)

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในพิธีเปิดศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Medical Innovations Development (MIND) Center) จัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมทางสุขภาพ ภายใต้โครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาวะเพื่อการขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 โดยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Innovation Hub Ageing Smart City รวมถึงมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand