ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมชมรม Club Fair 2018 โดยสโมสรนักศึกษาคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมชมรม Club Fair 2018 โดยสโมสรนักศึกษาคณะ ICT
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมชมรม Club Fair 2018 ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะ ICT ร่วมกับชมรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะ ICT เพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการเชิญชวนนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมชมรม หรือ ขอเปิดชมรมใหม่ตามความสนใจ ณ บริเวณสวนไผ่ ชั้น 1 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand