สรุปประกาศงานวิจัย เดือนกันยายน 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปประกาศงานวิจัย เดือนกันยายน 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 07 ก.ย. 18 ซักซ้อมความเข้าใจประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้สอยในการจ้างนักศึกษาในโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561 07 ก.ย. 18 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish