ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Thai Cultural Activities for the MUICT International Students: เรียนรู้วิถีไทย ทำงานศิลปหัตถกรรม หย่อนใจในสวนสวย ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม “Thai Cultural Activities for the MUICT International Students: เรียนรู้วิถีไทย ทำงานศิลปหัตถกรรม หย่อนใจในสวนสวย ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้จัดกิจกรรม “Thai Cultural Activities for the MUICT International Students: เรียนรู้วิถีไทย ทำงานศิลปหัตถกรรม หย่อนใจในสวนสวย ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ได้แก่ คณาจารย์ จำนวน 3 คน บุคลากร จำนวน 13 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 คน และนักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาชาวต่างชาติ และบุคลากรของคณะ ICT รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง พร้อมกับได้รับกลับไปเป็นของที่ระลึก อาทิ เรียนรู้การร้อยมาลัย, การปั้นดิน, การสานปลาตะเพียน, การแกะสลักผัก และผลไม้, การทำพิมเสน, งานใบเตย, และการทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น

Share:
  • 8
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    8
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand