ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 16 ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 16 ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม “เปิดบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ICT รุ่น 16” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษารุ่นพี่ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำบ้าน ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันภายในบ้าน เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการเรียน และการใช้ชีวิตในสถาบันแห่งนี้ต่อไป

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand