สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนตุลาคม 2561 (ปักษ์แรก)

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา ด้านงานวิจัยปิดความเห็น บน สรุปข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านงานวิจัย เดือนตุลาคม 2561 (ปักษ์แรก)
No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 01 ต.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจเสนอรายชื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม Food Innopolis Knowledge Forum 2018 และกิจกรรมสร้างแหล่งนัดพบในเชิงพาณิชย์ “Market Place” ณ We Learn ชั้น 2 อาคารมณียาเช็นเตอร์ ราชประสงค์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. 11 ต.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 02 ต.ค. 61 University of Luxembourg, The METAH Association (Moroccan Society Nature-Inspired Computing and Metaheurisitc) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ International Workshop on Optimization and Learning: Challenges and Application (OLA) 2019 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562 ณ ห้องอโศก 2 แกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินอล 21 19 ต.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish