สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2018

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2018

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ดร.เพชร สัจจชลพันธ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สารัชย์ เจี่ยภักดี นายทะเบียนสมาคมฯ คุณประพฤทธ์ พิริยะเบญจวัฒน์ กรรมการสมาคมฯ ร่วมเป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม MUICT Open House 2018 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ให้แก่ทีมนักศึกษาคณะ ICT ผู้จัดกิจกรรม ณ ห้อง IT204 ชั้น 2 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand