นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) ร่วมคว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษา ICT มหิดล (MUICT) ร่วมคว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ม.มหิดล คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามยิงปืน ศูนย์กีฬาสถาพร ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี โดยมีนักศึกษาคณะ ICT ร่วมทีม ดังนี้

 • 1 เหรียญทอง ประเภท ปืนสั้นอัดลมทีมหญิง ได้แก่
  1. นางสาวธิติวัลค์ บูรณะตันติกุล นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  2. นางสาวพิมพ์ภาณี นิลแจ้ง นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. นางสาวศศิกานต์ ลี้เลิศล้ำ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. นางสาวพีรญาณ์ จันทร์ทิพย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 1 เหรียญเงิน ประเภท ปืนยาวอัดลมทีมชาย ได้แก่
  1. นายสุทธิโชค โชติสกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. นายณัชชนน พรมโนพาศ นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
  3. Mr.Yuyang Lai นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. นายชุติวัต วัตรเอก นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
 • 1 เหรียญเงิน ประเภท ปืนยาวอัดลมทีมหญิง ได้แก่
  1. นางสาวพิมลพร มาลสุทธิ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. นางสาวกัลยา หลีล้วน นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. นางสาวณัฐวดี เขียวปั้น นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. นางสาวมาธาวี นาครวริทธิพงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 1 เหรียญทองแดง ประเภท ปืนยาวอัดลมบุคคลชาย ได้แก่
  1. นายสุทธิโชค โชติสกุล นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 1 เหรียญทองแดง ประเภท ปืนยาวอัดลมบุคคลหญิง ได้แก่
  1. นางสาวพิมลพร มาลสุทธิ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish