สรุปประกาศงานวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2561 (ปักษ์แรก)

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 02 พ.ย. 18 ประกาศและคำสั่งสำหรับดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2561 02 พ.ย. 18 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish