สรุปข่าวทุนวิจัย เดือนพฤศจิกายน 2561 (ปักษ์แรก)

No. วันที่ เรื่อง Deadline
1 31 ต.ค. 61 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชารการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างประเทศไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562 21 ธ.ค. 61 รายละเอียดเพิ่มเติม
Share:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish