การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย(ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือ ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ปิดความเห็น บน การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย(ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือ ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

ข้อมูลการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย(ทุนแข่งขัน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท-เอก หรือ ปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 Click

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand