คณาจารย์ และ นักศึกษาปริญญาโท MUICT ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ IEEE TENCON 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณาจารย์ และ นักศึกษาปริญญาโท MUICT ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ IEEE TENCON 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์ และ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ The 2018 IEEE Region 10 Conference (IEEE TENCON 2018) ณ เกาะเจจู ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2561 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมจำนวน 4 ท่าน และนศ.ปริญญาโทอีก 1 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา 
(1) On Optimizing DNA Sequence Design for DNA Logic AND Circuit
2. ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ 
(1) Game-based Enhancement for Rehabilitation based on Action Recognition using Kinect
(2) Gesture Recognition for Traffic Hand-Signals Training Simulator using Kinect
3. ผศ.ดร.ปิยนุช ศิลปโชติ
(1) Spectral Analysis of Dynamic Wind Loads on Trees
(2) Insect Detection on an Unmanned Ground Rover
4. นาย ธันวา ศัตรูพ่าย ร่วมกับ ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ 
(1) Deep Trajectory Based Gait Recognition for Human Re-identification

สำหรับงานประชุมวิชาการ The 2018 IEEE Region 10 Conference (IEEE TENCON 2018) นั้นเป็นที่ยอมรับและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องระดับเอเชียแปซิฟิก จึงเป็นเรื่องที่นำมาให้เกิดความภาคภูมิใจ และน่ายินดีที่คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ได้เข้าร่วมในงานประชุมครั้งนี้

ขอบคุณภาพจาก TENCON 2018 Photo Gallery 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish