โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?”

หลักการและเหตุผล

นับได้ว่าความเสี่ยงของช่องโหว่ (Vulnerability) ในระบบควบคุมในรถยนต์เป็นสิ่งที่มีผลกระทบสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้โดยสาร โดยช่องโหว่นี้เกิดขึ้นกับระบบ Car Area Network (CAN) BUS ซึ่งแฮกเกอร์สามารถปลอมแปลงข้อมูลหรือโจมตีข้อมูลที่ส่งสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆในรถยนต์ผ่านระบบ CAN BUS นี้ได้ ทำให้แฮกเกอร์สามารถโจมตีการทำงานของรถยนต์ได้  ซึ่งปัญหานี้สามารถเกิดได้กับทุกๆยี่ห้อของรถยนต์  หากผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญไม่ตระหนักและระวังถึงปัญหานี้ ย่อมจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้แน่นอน

ด้วยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี Car Hack  และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยจากศูนย์วิจัยชั้นนำ AIST จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือของสองสถาบันในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย Mahidol – AIST Research Unit (MARU) จะได้มาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้กับนักศึกษาของมหิดล และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  โดยวิทยากร Dr. Akira Mori and Dr. Daisuke Souma ซึ่งเป็นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ จะมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้อง IT211 ชั้น 2 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กำหนดการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม สัมมนาวิชาการ เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Car Hack รถยนต์ของคุณปลอดภัยจริงหรือ?”

โดย Dr. Akira Mori และ Dr. Daisuke Souma จากศูนย์วิจัย AIST ประเทศญี่ปุ่น
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13.00-17.30 น.

ณ ห้อง 211 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วัน-เวลา หัวข้อและกิจกรรม
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดการสัมมนา
13.10 – 13.40 น. Overview of IoT Security
13.40 – 14.40 น. CAN specification and Attack Methods
14.40 – 15.00 น. พักเบรค
15.00 – 17.20 น. ทดลองปฏิบัติการทำ Car Hack
17.20 – 17.30 น. กล่าวปิดและถามตอบ

วิทยากร

ลงทะเบียนออนไลน์

แบบประเมินออนไลน์

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish