สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Badminton 2018”

ข่าวกิจกรรมข่าวศิษย์เก่าปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Badminton 2018”

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่า ICT มหิดล นำโดยคุณอัคคสิทธิ์ ตรุงกานนท์ อุปนายกสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม “MUICT Alumni Badminton 2018” เพื่อกระชับความความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ณ สนามแบดมินตัน Ten Ten Sport Club ถนนเพชรเกษม อ้อมน้อย

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันแบบจริงจัง และการแข่งขันแบบเฮฮา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 6 ทีม โดยมีผลการแข่งขันประเภทการแข่งขันแบบจริงจัง ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณปณวัฐ เงาประทีปธรรม และคุณธัญญา จันทรสถาพร ศิษย์เก่า ICT รุ่น 12
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณรักษิต วานิชผล ศิษย์เก่า ICT รุ่น 3 และคุณณัฐ ตติรัตน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณณัฐพล วัชรศิริสุข ศิษย์เก่า ICT รุ่น 3 และคุณสรรญ์รัชกฤช จันทพลาบูรณ์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 10

และผลการแข่งขันประเภทการแข่งขันแบบเฮฮา ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.มรกต เชิดเกียรติกุล และคุณอดิศร วิเชียรเจริญ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 1
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คุณกานต์ เลี่ยมรักษ์ และคุณพิพัฒพงษ์ นิยมมั่งมี ศิษย์เก่า CS ป.ตรี รุ่น 16
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล และ ดร.ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 2
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand