ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานจาก บริษัท Dextra Manufacturing

ฝึกงานภายในประเทศปิดความเห็น บน ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานจาก บริษัท Dextra Manufacturing
Job opportunity for IT Talent!
Dextra Manufacturing is seeking an IT Specialist based in Prawet area, Bangkok.
Your role will be providing IT support for Thai and expat users in multiple departments such as engineering, production, sales & marketing, logistics, procurement, finance, etc. Your technical skills and attention to details will ensure IT support for 200 users at Dextra Manufacturing in Thailand and for our international colleagues in Europe, Middle East and America.
Build your IT career with us, read the role profile and apply online now!https://bit.ly/2J9eg5I
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish