ตำแหน่งงานจากบริษัท ฟอร์เวิร์ค คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ตำแหน่งงานจากบริษัท ฟอร์เวิร์ค คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท ฟอร์เวิร์ค คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านงานก่อสร้าง การประมูลโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และได้ร่วมธุรกิจกับต่างประเทศ และในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ประชาชน ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 มีความประสงค์จัดหาบุคลากรเพิ่ม จำนวน 3 ตำแหน่งโดยเร่งด่วน ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ AI (Artificial Intelligence)    จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน-อังกฤษ)               จำนวน 2 อัตรา

หากสนใจติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวฐิติพร อันพันลำ โทร 090-954-6730

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish