ทีมผู้บริหารคณะ ICT มหิดล (MUICT) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ทีมผู้บริหารคณะ ICT มหิดล (MUICT) ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 กับทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand