อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) ได้ขึ้นพูดในหัวข้อ “Automatic Detection of Diabetes Retinopathy Based on Retinal Digital Images” ในการประชุม TOAC 2019

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) ได้ขึ้นพูดในหัวข้อ “Automatic Detection of Diabetes Retinopathy Based on Retinal Digital Images” ในการประชุม TOAC 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร (ICT) มหิดล ได้ขึ้นพูดในหัวข้อ “Automatic Detection of Diabetes Retinopathy Based on Retinal Digital Images”  ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18 (TRF-OHEC Annual Congress 2019) ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในการนำเสนอครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดความตระหนักถึงสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถช่วยให้วงการแพทย์เข้าถึงความขีดความสามารถใหม่ ๆ และในปีนี้ ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ นักวิจัยประจำคณะ ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทั้งสองท่านได้รับรางวัล TRF Young Researcher มาแล้วด้วย

 

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish