อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT และหัวหน้ากลุ่มวิจัย MVIT เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในผลงานวิจัยเรื่อง “การระบุอัตลักษณ์และจดจำบุคคลโดยใช้รูปแบบการเดินภายใต้การไม่จำกัดเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการเดิน” (Human Gait as a Biometric for Human Re-Identification under Unconstrained Conditions and Environment) ซึ่งเป็น 1 ใน 40 ผลงานที่ได้รับรางวัล จาก 12 สาขาวิชา

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก Facebook: Machine Vision and Information Transfer – MVIT

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish