อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน อาจารย์ ICT มหิดล (MUICT) คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร อาจารย์ประจำคณะ ICT เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้วยผลงานเรื่อง “มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้ บนพื้นฐาน IoT” (Miniture Plant Pot: A Game-Based Learning System for Plant Monitoring Based on IoT Technology) ซึ่งเป็น 1 ใน 40 ผลงานที่ได้รับรางวัล จาก 12 สาขาวิชา

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก facebook: Kia Worakit

Share:
  • 4
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    4
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish