ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกล่าวเปิดงาน จากนั้น ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมอบของที่ระลึกให้แก่บริษัทที่มาออกบูธ ณ ห้อง Grand Auditorium ห้อง Bits & Bytes Hall และห้อง IT405-406 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

กิจกรรม Job & Education Fair จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูลการเปิดรับสมัครงาน และรับข้อมูลการศึกษาต่อ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัท และสถาบันต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการของตลาดแรงการ รวมทั้งการศึกษาต่ออีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีสถานประกอบการต่างๆ ทั้งบริษัทชั้นนำทางด้าน IT หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และบริษัทของศิษย์เก่า ให้ความสนใจเข้าร่วมออกบูธรับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน จำนวนรวมทั้งสิ้น 86 แห่ง และมีผู้แทนบริษัทต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 190 คน

นอกจากนี้มีสถาบัน และหน่วยงานทางด้านการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาให้ความรู้พร้อมแนะแนวทางด้านการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง อีกด้วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คนอีกด้วย

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish