บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการ SVL Internship Program 2019” และ “ประกาศรับสมัครงาน”

ฝึกงานภายในประเทศรับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการ SVL Internship Program 2019” และ “ประกาศรับสมัครงาน”

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอประชาสัมพันธ์ “โครงการ SVL Internship Program 2019” และ “ประกาศรับสมัครงาน” ซึ่งเป็นโครงการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา 10 โครงการสำคัญของเรา โดยน้องๆ สามารถเลือกโครงการที่สนใจและนำเสนอผ่าน one page A4 และจัดทำ VDO Clip ความยาวไม่เกิน 90 วินาที และสมัครเข้ามา หากผ่านการคัดเลือก น้องๆ จะได้มาฝึกงานจริงกับ SVL Group (รายละเอียดการรับสมัคร ตาม poster ที่แนบ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอฝากประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หากน้องๆ สนใจมาร่วมงานกับเรา สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากใน poster ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

Suthasinee Phanjaitham ( Pakkard )
Human Resource Development Section : HRS
SVL Corporation Limited
Tel : +66(0) 22383111 Ext.250
FaX : +66(0) 22367084

Share:
  • 9
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
    9
    Shares

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish