ICT มหิดล (MUICT) คว้า 2 รางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) คว้า 2 รางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ 10 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลในงานดังกล่าว จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี วช. ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ” โดยได้นำผลงานประดิษฐ์คิดค้น ทั้งในประเทศ และนานาชาติมาร่วมจัดแสดงกว่า 1,500 ผลงาน โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำหรับในปีนี้ มีนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง “การระบุอัตลักษณ์และจดจำบุคคลโดยใช้รูปแบบการเดินภายใต้การไม่จำกัดเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการเดิน” ซึ่งรางวัลผลงานวิจัย เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ ทำสะสมกันมา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย เป็นที่ยอมรับ และยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้

และในส่วนของรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งเป็นของใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย มีคุณค่าทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ สำหรับในปีนี้ มีผลงานจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้รับรางวัลในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ ดร. ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “มินิเจอร์แพลนท์พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT”

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand