ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน ICT มหิดล (MUICT) ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10

เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และสร้างความผูกพัน พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในธีม “Aloha พญาไท” โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรจาก 9 ส่วนงาน ได้แก่ คณะ ICT คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นเกมส์กีฬาที่เน้นความสนุกสนาน โดยจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเครือข่ายมหิดลพญาไท ซึ่งในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ณ บริเวณสวนนกเงือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะ ICT สามารถคว้า 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยมีเกมส์ที่ทำการแข่งขันในครั้งนี้ มีทั้งหมด เกมส์ ได้แก่

 • เกมส์ที่ 1 ป.ปลานั้นหายาก —- คณะ ICT ได้รับเหรียญเงิน
 • เกมส์ที่ 2 วิ่งผลัดห่วงยาง
 • เกมส์ที่ 3 ลูกโป่งสามัคคี  —- คณะ ICT ได้รับเหรียญเงิน
 • เกมส์ที่ 4 ทะเลเรียกพี่
 • เกมส์ที่ 5 Banana Boat  —- คณะ ICT ได้รับเหรียญทองแดง
 • เกมส์ที่ 6 แชร์บอลชายหาด
 • เกมส์ที่ 7 เซ็งเป็ด!!!

โดยผลการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 มีรายละเอียด ดังนี้

 • รางวัลกีฬาคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • รางวัลกีฬาคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • รางวัลกีฬาคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

นอกจากนี้ มีการแข่งขันประกวดกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะ ICT คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และคณะทันตแพทยศาสตร์
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish