ประกาศรับสมัครงาน จากบริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากบริษัทภายนอกปิดความเห็น บน ประกาศรับสมัครงาน จากบริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

ประกาศรับสมัครงาน จากบริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd.

1.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง IoT Engineer   

2.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer                  

3.ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Service Engineer  

บริษัท Material Automation (Thailand) Co., Ltd. เป็นหนึ่งในบริษัทของกลุ่ม Canon ประเทศไทย โดยลูกค้าจะเรียกเราสั้นๆ ว่า MAT” จากการที่ MAT ได้ดำเนินธุรกิจทางด้าน IT มามากกว่า 25 ปี ปัจจุบันเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาที่ดี และลูกค้าให้ความไว้วางใจเราเสมอมาเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงสุดทั้งเครือข่ายฯ ที่มีการเชื่อมต่อภายในประเทศ และระหว่างประเทศ นอกจากนี้ MAT ยังจำหน่าย Software Solution ชั้นนำต่างๆ จากทั่วโลกอีกด้วย

MAT ได้มีการวางแผนงานในการขยายธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไป และหนึ่งในแผนธุรกิจ  คือ  การวางแผนเพิ่มบุคคลากร เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปที่การรับสมัครนักศึกษาจบใหม่จำนวนมาก เพื่อเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับเราต่อไป

ผู้ติดต่อประสานงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-261-5100

1.     คุณ สิริวัลลภา วรรณสิริวิไล  siriwallapa@mat.co.th

2.     คุณ พัชญา ศิริวรุณรักษ์      patchaya@mat.co.th

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand